Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Kategória: Oznamy - Dňa: 02.10.2017

V zmysle § 4 ods. 3 a § 5 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospo-dárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Bobrov zverejňuje ponuku prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Identifikačné údaje prevádzajúceho:
Meno a priezvisko: Leopod Karkoška
Trvalé bydlisko: Nová Bobrovská 86, 029 43  Zubrohlava

 

 Údaje o ponúkanom poľnohospodárskom pozemku:

P. č.

Katastrálne
územie

Register List
vlastníctva
Číslo
parcely
Druh pôdy Výmera Cena Vlastník
1. Bobrov E 846 3144/2 Orná pôda 2626 m2 1,14 € L. Karkoška


Termín na predkladanie ponúk:

-          z obce Bobrov a susedných obcí: najneskôr do 16. 10. 2017
-          z územia Slovenskej republiky: nejneskôr do 21. 11. 2017

Adresa na predkladanie ponúk:

Leopold Karkoška, Nová Bobrovská 86, 029 43  Zubrohlava