Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99
Partneri
Ste tu: Správy
Zoznam kategórií správ

Stránka 1 z 3  > >>

18.10.2014
Kategória: Šport
Publikované: redaktor

ŠK OLYMPIA Bobrov

 

oznamuje športovej verejnosti, že naše futbalové družstvo dospelých odohrá  v nedeľu 19.10. posledný domáci majstrovský futbalový zápas jesennej časti sezóny proti

OFK Nižná.

 

Začiatok zápasu je stanovený na 14.00 hod. na našom štadióne.

Vstupné na tento zápas je 1 EURo, dôchodcovia a ZŤP osoby platia 50 centov,  ženy, deti a študenti majú vstup voľný.

Príďte povzbudiť našich futbalistov k dobrému výkonu v tomto oravskom derby zápase a zároveň sa rozlúčiť s jesennou časťou futbalovej sezóny 2014/2015.


02.09.2014
Kategória: Obecný úrad
Publikované: redaktor
Pozývame Vás na drobnochovateľskú výstavu zvierat od 6. 9. 2014 do 7. 9. 2014 v Kultúrnom dome v Bobrove od 8:00 - 17:00 hod.

27.08.2014
Kategória: Obecný úrad
Publikované: redaktor
Pre nastávajúce voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v sobotu 15. novembra 2014 sme ná stránke obce Bobrov vytvorili novú sekciu Komunálne voľby 2014, na ktorej budú zverejnené všetky potrebné informácie k voľbám.

21.08.2014
Kategória: Obecný úrad
Publikované: redaktor

Vážený podielnik (-čka).
Zverejňujeme platnú zmluvu a stanovy Urbáru Bobrov.


Stanovy a zmluva o založení
15.05.2014
Kategória: Obecný úrad
Publikované: redaktor

Na úradnej tabuli obce Bobrov bol zverejnený návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Bobrov č. 2/2014 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Bobrov.

Prezrieť si ho môžete na tomto odkaze.


06.05.2014
Kategória: Nezaradené
Publikované: redaktor

Oznam

 

 

Internetový portál Bandurka.sk ponúka možnosť bezplatnej inzercie pre všetkých domácich pestovateľov, chovateľov a remeselníkov!

 

 

Pridajte Váš inzerát na našu internetovú stránku ešte dnes a oslovte tak viac ako 10 tisíc pravidelných návštevníkov.

www.bandurka.sk


25.02.2014
Kategória: Obecný úrad
Publikované: redaktor

Oznamujeme občanom tunajšej obce, že podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov   starosta obce

z v o l a l

z a s a d a n i e   o b e c n é h o   z a s t u p i t e ľ s t v a ,

ktoré sa uskutoční dňa 28.2. 2014 (piatok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu s týmto programom :


07.01.2014
Kategória: Obecný úrad
Publikované: redaktor

Dávame vám do pozornosti nový harmonogram vývozu odpadu v obci v roku 2014, ktorý si môžete pozrieť v sekcii Odpady. Okrem pravidelných vývozov komunálneho odpadu a plastov sa počas roka bude zbierať železný šrot, elektroodpad a veľkoobjemový odpad, o ktorých vás budeme včas informovať. Taktiež sú v obci umiestnené kontajnery na papier, sklo a textil.

Viac o odpadoch a separovaní sa dočítate v sekcii Odpady.


07.01.2014
Kategória: Obecný úrad
Publikované: redaktor
Pozrite si nové fotky vo fotogalérii: návšteva jubilantov a uvítanie detí do života.

05.12.2013
Kategória: Obecný úrad
Publikované: redaktor
V nedeľu 8. decembra príde do našej obce sv. Mikuláš. Obecný úrad v spolupráci s farským úradom vás pozývajú v nedeľu o 15:00 hod. do nášho kostola, kde Mikuláš rozdá deťom do 15 rokov s trvalým pobytom v našej obci balíčky na základe lístkov, ktoré boli deťom doručené.

01.12.2013
Kategória: Obecný úrad
Publikované: redaktor
V zmysle §9, ods. 2 zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, chodník priľahlý k nehnuteľnosti, znečistený snehom alebo poľadovicou, sú povinní bez prieťahov čistiť vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností.

26.11.2013
Kategória: Obecný úrad
Publikované: redaktor

Oznamujeme občanom tunajšej obce, že podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starosta obce z v o l a l   z a s a d a n i e   o b e c n é h o   z a s t u p i t e ľ s t v a , ktoré sa uskutoční dňa 29.11. 2013 (piatok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu s týmto programom :


18.11.2013
Kategória: Obecný úrad
Publikované: redaktor

Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov Žilinského samosprávneho kraja, ktoré sa konali 9. 11. 2013 v obci Bobrov si môžete pozrieť po otvorení tejto novinky.

Kompletné výsledky zo všetkých krajov a obvodov tu.


05.11.2013
Kategória: Obecný úrad
Publikované: redaktor
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2013 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 9. novembra 2013. V obci Bobrov sa voľby budú konať v Kultúrnom dome. Volebná miestnosť sa otvorí o 7:00 hod a voliť sa bude dať do 22:00 hod.

05.10.2013
Kategória: Obecný úrad
Publikované: redaktor

V rámci vládneho programu ESO (Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa) vznikol 1. októbra 2013 Okresný úrad Námestovo. Ten nahradil pôvodný Obvodný úrad.

Informačný plagát Okresného úradu si môžete pozrieť na tomto mieste.