Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99
Partneri
Ste tu: Správy
Zoznam kategórií správ

Stránka 1 z 2  > >>

21.03.2014
Kategória: Šport
Publikované: redaktor

ŠK OLYMPIA Bobrov

oznamuje športovej verejnosti, že naše futbalové družstvá odohrajú v nedeľu 20.4.2014 nasledovné futbalové zápasy :

- družstvo starších žiakov nastúpi v zápase II. ligy na našom štadióne o 10.00 hod proti FC Ajax Žilina-Mojš

- družstvo mladších žiakov následne o 12.00 hod taktiež proti FC Ajax Žilina-Mojš

- dorastenecké družstvo odohrá svoj zápas I. triedy od 13.30 hod proti TJ Beňadovo, na štadióne v Beňadove

- družstvo dospelých v zápase V. ligy nastúpi o 16.00 hod proti OŠK Likavka na štadióne vo Likavke. Odchod autobusu je o 13.45 hod od nášho futbalového štadióna.

 25.02.2014
Kategória: Obecný úrad
Publikované: redaktor

Oznamujeme občanom tunajšej obce, že podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov   starosta obce

z v o l a l

z a s a d a n i e   o b e c n é h o   z a s t u p i t e ľ s t v a ,

ktoré sa uskutoční dňa 28.2. 2014 (piatok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu s týmto programom :


07.01.2014
Kategória: Obecný úrad
Publikované: redaktor

Dávame vám do pozornosti nový harmonogram vývozu odpadu v obci v roku 2014, ktorý si môžete pozrieť v sekcii Odpady. Okrem pravidelných vývozov komunálneho odpadu a plastov sa počas roka bude zbierať železný šrot, elektroodpad a veľkoobjemový odpad, o ktorých vás budeme včas informovať. Taktiež sú v obci umiestnené kontajnery na papier, sklo a textil.

Viac o odpadoch a separovaní sa dočítate v sekcii Odpady.


07.01.2014
Kategória: Obecný úrad
Publikované: redaktor
Pozrite si nové fotky vo fotogalérii: návšteva jubilantov a uvítanie detí do života.

05.12.2013
Kategória: Obecný úrad
Publikované: redaktor
V nedeľu 8. decembra príde do našej obce sv. Mikuláš. Obecný úrad v spolupráci s farským úradom vás pozývajú v nedeľu o 15:00 hod. do nášho kostola, kde Mikuláš rozdá deťom do 15 rokov s trvalým pobytom v našej obci balíčky na základe lístkov, ktoré boli deťom doručené.

01.12.2013
Kategória: Obecný úrad
Publikované: redaktor
V zmysle §9, ods. 2 zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, chodník priľahlý k nehnuteľnosti, znečistený snehom alebo poľadovicou, sú povinní bez prieťahov čistiť vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností.

26.11.2013
Kategória: Obecný úrad
Publikované: redaktor

Oznamujeme občanom tunajšej obce, že podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starosta obce z v o l a l   z a s a d a n i e   o b e c n é h o   z a s t u p i t e ľ s t v a , ktoré sa uskutoční dňa 29.11. 2013 (piatok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu s týmto programom :


18.11.2013
Kategória: Obecný úrad
Publikované: redaktor

Výsledky hlasovania vo voľbách do orgánov Žilinského samosprávneho kraja, ktoré sa konali 9. 11. 2013 v obci Bobrov si môžete pozrieť po otvorení tejto novinky.

Kompletné výsledky zo všetkých krajov a obvodov tu.


05.11.2013
Kategória: Obecný úrad
Publikované: redaktor
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2013 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 9. novembra 2013. V obci Bobrov sa voľby budú konať v Kultúrnom dome. Volebná miestnosť sa otvorí o 7:00 hod a voliť sa bude dať do 22:00 hod.

05.10.2013
Kategória: Obecný úrad
Publikované: redaktor

V rámci vládneho programu ESO (Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa) vznikol 1. októbra 2013 Okresný úrad Námestovo. Ten nahradil pôvodný Obvodný úrad.

Informačný plagát Okresného úradu si môžete pozrieť na tomto mieste.


27.09.2013
Kategória: Obecný úrad
Publikované: redaktor
V centre obce bol v mesiaci september inštalovaný kamerový systém, ktorý rieši zabezpečenie ochrany majetku a taktiež aj monitorovanie dopravnej situácie obce.

24.09.2013
Kategória: Obecný úrad
Publikované: redaktor

Oznamujeme občanom tunajšej obce, že podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov   starosta obce z v o l a l

z a s a d a n i e   o b e c n é h o   z a s t u p i t e ľ s t v a ,

ktoré sa uskutoční dňa 27.9. 2013 (piatok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu s týmto programom

12.08.2013
Kategória: Spoločenské dianie
Publikované: redaktor
Tento týždeň sa v Bobrove koná každoročná púť pri príležitosti Nanebovzatia Panny Márie tzv. Zelná. Program sa začína vo štvrtok 15. augusta a končí v nedeľu slávnostnou sv. omšou na kalvárii, ktorú celebruje Mons. Ján Duda. Celý program nájdete v prílohe.

23.07.2013
Kategória: Nezaradené
Publikované: redaktor

Združenie miest a obcí Slovenska Vám ponúka možnosť získania finančných prostriedkov pre mladých ľudí  prostredníctvom programov IUVENTY- Slovenského inštitútu mládeže, a to KompPrax a Mládež v akcii.