Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Počasie Bobrov - Svieti.com
Partneri
Ste tu: Správy
Zoznam kategórií správ

Stránka 1 z 2  > >>

18.11.2015
Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: redaktor

Obec Bobrov je jednou z 23 členských obcí Miestnej akčnej skupiny Biela Orava, ktorá združuje obce, mesto Námestovo, podnikateľov, občianske združenia ako aj fyzické osoby z okresu Námestovo. Hlavným cieľom vytvorenia tohto združenia je posilnenie spolupráce regiónu vo všetkých oblastiach spoločenského života.

Združenie, alebo tiež Miestna akčná skupiny (MAS) v súčasnosti pripravuje projekt, prostredníctvom ktorého sa chce uchádzať o finančné prostriedky z fondov EÚ v celkovej sume 4 mil. EUR, ktoré môže následne použiť na financovanie menších projektov na celom svojom území, teda na území 22 obcí a mesta Námestovo. Spoločne teraz hľadáme oblasti / témy, ktoré si zaslúžia našu pozornosť a podporu. 


16.11.2015
Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: redaktor
Rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 12. novembra 2015 boli vyhlásené voľby do Národnej rady Slovenskej republiky na deň 5. marca 2016.

Ďalšie informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?volby-nrsr


03.11.2015
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor

Možno si myslíte, že triedenie odpadov (papier, plasty, sklo a kovy) a kompostovanie biologických odpadov (napr. tráva, zelený odpad z kuchyne...) nemá pre Vás žiadne výhody, ale to sa veľmi mýlite. Triedenie a kompostovanie má environmentálne, ekonomické a aj sociálne výhody.

Výhody separovania odpadu a kompostovanie:

  • Triedením druhotných surovín ich vraciame späť do výrobného procesu a preto sa následne ťaží a získava menej prvotných surovín. Tým menej ničíme nové územia kvôli ťažbe surovín.

16.10.2015
Kategória: Oznamy ŠK Olympia
Publikované: redaktor

Výbor futbalového oddielu ŠK OLYMPIA oznamuje

športovej verejnosti, že naše futbalové družstvo dospelých odohrá v nedeľu 18.10. o 14.00 hod. na našom futbalovom štadióne majstrovský futbalový zápas proti ŠK Demänová.

Je to posledný futbalový zápas jesene na našom štadióne.

Príďte povzbudiť našich futbalistov


29.09.2015
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor

SSE - Distribúcia oznamuje, že  dňa  20. októbra 2015 v čase od 09:30 - 14:45 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohe.

 

Príloha: Prerušené odberné miesta

04.09.2015
Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: redaktor

Dobrovoľný hasičský zbor obce Bobrov Vás pozýva na Družobnú súťaž hasičských družstiev v hasičskom športe, ktorá sa uskutoční v našej obci

v nedeľu 6. septembra 2015
v športovom areáli pri základnej škole so začiatkom o 10.00 hod a s predpokladaným ukončením súťaží o 14.00 hod.

Súťaž bude prebiehať vo všetkých kategóriách, v disciplínach štafetový beh a požiarny útok.

 

Príďte povzbudiť našich hasičov, ktorí budú súťažiť s hasičskými družstvami z Lipnice Wielkej, Zubrohlavy, Rabče, Rabčíc, Oravskej Polhory, Sihelného, Klina a Námestova.

 


15.07.2015
Kategória: Úradná tabuľa obce
Publikované: redaktor

Na úradnej tabuli obce Bobrov bol zverejnený návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Bobrov č. 2/2015 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov za pobyt v materskej škole, školskom klube detí a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bobrov.

Prezrieť si ho môžete na tomto odkaze.


28.05.2015
Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: redaktor

Na základe spisu z  MV SR sekcie krízového riadenia, č. p. SKR-18-44/2015 upozorňujeme občanov na  zákaz sypania stavebného a iného materiálu do vodných tokov, ukladania drevnej hmoty v tesnej blízkosti vodného toku a zužovania profilu vodných tokov  inými činnosťami.

 06.05.2015
Kategória: Úradná tabuľa obce
Publikované: redaktor

Na Úradnej tabuli obce boli zverejnené Súťažné podkladyna predmet zákazky:

Zmena palivovej základne v objekte ZŠ v obci Bobrov zavedením obnoviteľného zdroja – tepelného čerpadla

Súťažné podklady aj projektová dokumentácia je k dispozícii na stiahnutie.


01.05.2015
Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: redaktor

Starosta obce spolu s s dobrovoľným hasičským zborom vás pozýva na slávnosť odovzdania nového hasičského vozidla, ktoré nášmu hasičskému zboru bezplatne venuje ministerstvo vnútra SR. Toto hasičské vozidlo príde do našej obce osobne odovzdať podpredseda vlády a minister vnútra SR Róbert Kaliňák.

Slávnosť sa uskutoční zajtra, t. j. v sobotu o 16.00 hod. na našom námestí.

Tešíme sa na Vašu účasť.13.04.2015
Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: redaktor

Vo fotogalérii pribudli fotky z prístavby prístrešku na kalvárii. Fotky nám poslal Matúš Galčík, za čo mu ďakujeme.

Fotky si môžete pozrieť na tomto mieste.


19.03.2015
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor

V nedávnom období sa objavilo na verejnosti viacero mylných a zavádzajúcich informácií o zámere začať definitívnu sanáciu haldy trosky z hutníckej výroby v Istebnom. Tento zámer je predložený príslušným orgánom životného prostredia na posúdenie a schválenie. V prílohe nájdete dokument, ktorý vecne, pravdivo a maximálne zrozumiteľne vysvetľuje celý zámer.


11.02.2015
Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: redaktor

Aktualizovali sme fotogalériu. Nájdete v nej fotky z rôznych podujatí, rekonštrukcií, aktivít organizovaných obcou ale aj premeny obce, letecké pohľady na obec či historické fotky. Celkovo je v novej fotogalérii viac ako 2600 fotiek. Pri ich prezeraní vám prajeme príjemnú zábavu.

02.02.2015
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava Vás pozýva na podujatia na Oravskom hrade, vo Florinovom dome a na ďalšie miesta. Termíny všetkých podujatí si môžete pozrieť v tomto Kalendáriu na rok 2015.