Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Počasie Bobrov - Svieti.com
Partneri
Ste tu: Správy
Zoznam kategórií správ

Stránka 1 z 2  > >>

20.07.2016
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor

Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja oznamuje, že dňa 17. 8. 2016 o 9:30 hod. sa v Kultúrnom dome vo Vavrečke bude konať verejné prerokovanie návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Horná Orava 2017 - 2046.

Návrh Programu starostlivosti o chránené vtáčie územie Horná Orava 2017 - 2046 je zverejnený na stránke ŠOP SR a na stránke Ministerstva vnútra SR. Dokument je dostupný aj na obecnom úrade v Bobrove.


20.07.2016
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor

Obec Bobrov taktiež blahoželala obci Jablonka k 450. výročiu založenia obce a darovala obci vyrezávanú pamätnú tabuľu. /v prílohe tejto správy/.


15.06.2016
Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: redaktor

Oznamujeme občanom tunajšej obce, že podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starosta obce

z v o l a l

 

z a s a d a n i e   o b e c n é h o   z a s t u p i t e ľ s t v a ,

ktoré sa uskutoční dňa 21.6.2016 (utorok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu s týmto programom :


09.06.2016
Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: spravca

Dávame vám do pozornosti video aerovizuálnej prehliadky obce Bobrov. Bolo nasnímané 23.5.2016. Video si môžete pozrieť na tomto odkaze.

 

 


03.06.2016
Kategória: Oznamy ŠK Olympia
Publikované: redaktor

Výbor futbalového oddielu ŠK OLYMPIA oznamuje športovej verejnosti, že naše futbalové družstvá odohrajú tento víkend nasledovné futbalové zápasy :

-        žiacke družstvo nastúpi dnes na našom štadióne o 17.00 hod na zápas 4. ligy proti TJ Sokol Zubrohlava

-        dorastenci odohrajú barážový zápas o majstra Oravy a zároveň o postup do 4. ligy proti TJ Zázrivá zajtra o 17.00 hod na štadióne v Zubrohlave

-        mužstvo dospelých nastúpi v nedeľu na našom štadióne o 17.00 hod na zápas 5. ligy proti FK Slovan Žabokreky

 

Príďte povzbudiť našich futbalistov

 


19.05.2016
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor
Oznamujeme občanom, že v dňoch 23. až 25. máj 2016 bude pokladňa a matrika z dôvodu školenia zatvorená.

11.05.2016
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor


Dávame Vám do pozornosti internetovú stránku www.navstevalekara.sk, ktorá poskytuje občanom obce základné informácie o lekároch v ich okolí. Portál www.navstevalekara.sk je najväčším portálom na vyhľadávanie lekárov na Slovensku. Okrem priamych kontaktov na lekára obsahuje tiež kontakty na pohotovosti, ktoré občania často vyhľadávajú na internete.

Odkaz na stránku nájdete v ľavom stĺpci, v sekcii Partneri ako logo portálu Návšteva lekára.sk.

 


11.05.2016
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor

SSE - Distribúcia oznamuje, že  dňa  7. júna 2016 v čase od 08:00 - 16:00 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohe.

 

Príloha: Prerušené odberné miesta

09.05.2016
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor

Mesto Trstená a Cykloklub TJ Nižná Vás pozývajú na 11. ročník Oravskej cyklomagistrály na trase Trstená - Liesek - Oravice - Zuberec - Nižná, ktoré sa uskužoční 15. mája 2016 so začiatkom o 9:30 hod. na Námestí M. R. Štefánika v Trstenej.

Viac info tu.


04.05.2016
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor

Oznamujeme občanom, že v stredu t.j. 11. mája 2016 v dopoludňajších hodinách  sa v našej obci uskutoční zber elektroodpadu.

Zbierať sa bude nasledovný  odpad: rádia, tranzistory, televízory, akumulátory, chladničky, mrazničky, pračky, hriankovače, ohrievače, vysávače, prehrávače, počítače, magnetofóny, mixéry, pece, žiarivky  a iný elektrický alebo elektronický odpad.

Uvedený odpad je treba v stredu vyložiť pred svoje domy alebo brány odkiaľ bude odvezený vozidlom zbernej firmy.


29.04.2016
Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: redaktor

Obec Bobrov a dobrovoľný hasičský zbor obce Bobrov Vás pozýva na tradičné stavanie mája, ktoré sa uskutoční v našej obci

v piatok 29. apríla 2016
na Námestí sv. Jakuba so začiatkom o 16:00 hod.

Po postavení mája sa v kultúrnom dome uskutoční Majáles, ktorý taktiež organizujú dobrovoľný hasiči z Bobrova. Vstupné na majáles je 0,- EUR.

Príďte povzbudiť našich hasičov aj ostatných chlapov.


06.04.2016
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor

Inštitút informatiky a štatistiky hľadá externých spolupracovníkov - anketárov na prácu: vyhľadávanie turistov a vypĺňanie dotazníkov podľa požiadaviek daných výskumným projektom.

Záujemcovia o prácu anketára sa viac dozvedia o práci na tomto priloženom letáku.


05.04.2016
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Námestove

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v územnom obvode okresu Námestovo

dňom  05. apríla 2016  od 07,oo hod   do odvolania03.03.2016
Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: redaktor

Výsledky hlasovania vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali 5. 3. 2016 v obci Bobrov:

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1287
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 896
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24: 895
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny: 1
Počet platných odovzdaných hlasov spolu: 881

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu:23.02.2016
Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: redaktor

Vážení občania, rodičia a deti !

Na základe informácie z obce Rabča, kde boli neznámou osobou oslovené tri mladé dievčatá s ponukou odvozu domov, by sme vás chceli upozorniť, aby ste boli opatrní pri oslovení nejakej cudzej osoby, ktorá Vám ponúkne odvoz domov. V prípade, že vás takáto osoba osloví, za žiadnych okolností do motorového vozidla nenastupujte. Zvlášť si zapamätajte typ, farbu a značku vozidla a túto skutočnosť nahláste na políciu na č. 158 alebo priamo na miestny Obecný úrad.