Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99
Partneri
Ste tu: Správy
Zoznam kategórií správ

Stránka 1 z 3  > >>

05.12.2014
Kategória: Obecný úrad
Publikované: redaktor

Oznamujeme občanom tunajšej obce, že podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov   starosta obce

z v o l a l

ustanovujúce zasadanie obecného zastupiteľstva,

 

ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2014 (strada) o 15.00 hod. v obradnej miestnosti obecného úradu.

 

Program si môžete pozrieť a stiahnuť na tomto mieste.


17.11.2014
Kategória: Obecný úrad
Publikované: redaktor

Výsledky komunálnych volieb do obecného zastupiteľstva a starostu obce Bobrov:

Starosta obce Bobrov

1. Ing. Anton Grobarčík (SMER) - 432 hlasov

 

Poslanci do OcZ:

Zvolení poslanci
1. Milan Čajka (SMER) 313
2. Milan Košťál (KDH) 303
3. Jozef Kanderka (KDH) 280
4. PhDr. Marcel Zemančík (SMER) 255
5. Mgr. Michal Stoklasa (NEKA) 244
6. Jaroslav Hoľmík (SMER) 231
7. Mgr. Martina SLovíková (NaS) 221
8. Augustín Šelian (KDH) 208
9. Štefan Kulina (SMER) 203
Náhradníci
10. Miroslav Gužík 177
11. Ing. Vladimír Mrekaj 162
12. Marián Kružel 124
13. Mgr. Ondrej Kružel 118
14. František Vojčák 116
15. Juraj Grígel 85

03.11.2014
Kategória: Obecný úrad
Publikované: redaktor

Oznamujeme občanom tunajšej obce, že podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov   starosta obce

z v o l a l

 

z a s a d a n i e   o b e c n é h o   z a s t u p i t e ľ s t v a ,

ktoré sa uskutoční dňa 7.11. 2014 (piatok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu s týmto programom :


24.10.2014
Kategória: Šport
Publikované: redaktor

ŠK OLYMPIA Bobrov

oznamuje športovej verejnosti, že naše futbalové družstvo dospelých odohrá  v nedeľu 26.10. posledný majstrovský futbalový zápas jesennej časti sezóny proti

FC TVS Kláštor pod Znievom.

 

Začiatok zápasu je stanovený na 14.00 hod. na štadióne v Kláštore p. Znievom.

Odchod je individuálny.

Príďte povzbudiť našich futbalistov k dobrému výkonu.


02.09.2014
Kategória: Obecný úrad
Publikované: redaktor
Pozývame Vás na drobnochovateľskú výstavu zvierat od 6. 9. 2014 do 7. 9. 2014 v Kultúrnom dome v Bobrove od 8:00 - 17:00 hod.

27.08.2014
Kategória: Obecný úrad
Publikované: redaktor
Pre nastávajúce voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať v sobotu 15. novembra 2014 sme ná stránke obce Bobrov vytvorili novú sekciu Komunálne voľby 2014, na ktorej budú zverejnené všetky potrebné informácie k voľbám.

21.08.2014
Kategória: Obecný úrad
Publikované: redaktor

Vážený podielnik (-čka).
Zverejňujeme platnú zmluvu a stanovy Urbáru Bobrov.


Stanovy a zmluva o založení
15.05.2014
Kategória: Obecný úrad
Publikované: redaktor

Na úradnej tabuli obce Bobrov bol zverejnený návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Bobrov č. 2/2014 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 Územného plánu obce Bobrov.

Prezrieť si ho môžete na tomto odkaze.


06.05.2014
Kategória: Nezaradené
Publikované: redaktor

Oznam

 

 

Internetový portál Bandurka.sk ponúka možnosť bezplatnej inzercie pre všetkých domácich pestovateľov, chovateľov a remeselníkov!

 

 

Pridajte Váš inzerát na našu internetovú stránku ešte dnes a oslovte tak viac ako 10 tisíc pravidelných návštevníkov.

www.bandurka.sk


25.02.2014
Kategória: Obecný úrad
Publikované: redaktor

Oznamujeme občanom tunajšej obce, že podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov   starosta obce

z v o l a l

z a s a d a n i e   o b e c n é h o   z a s t u p i t e ľ s t v a ,

ktoré sa uskutoční dňa 28.2. 2014 (piatok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu s týmto programom :


07.01.2014
Kategória: Obecný úrad
Publikované: redaktor

Dávame vám do pozornosti nový harmonogram vývozu odpadu v obci v roku 2014, ktorý si môžete pozrieť v sekcii Odpady. Okrem pravidelných vývozov komunálneho odpadu a plastov sa počas roka bude zbierať železný šrot, elektroodpad a veľkoobjemový odpad, o ktorých vás budeme včas informovať. Taktiež sú v obci umiestnené kontajnery na papier, sklo a textil.

Viac o odpadoch a separovaní sa dočítate v sekcii Odpady.


07.01.2014
Kategória: Obecný úrad
Publikované: redaktor
Pozrite si nové fotky vo fotogalérii: návšteva jubilantov a uvítanie detí do života.

05.12.2013
Kategória: Obecný úrad
Publikované: redaktor
V nedeľu 8. decembra príde do našej obce sv. Mikuláš. Obecný úrad v spolupráci s farským úradom vás pozývajú v nedeľu o 15:00 hod. do nášho kostola, kde Mikuláš rozdá deťom do 15 rokov s trvalým pobytom v našej obci balíčky na základe lístkov, ktoré boli deťom doručené.

01.12.2013
Kategória: Obecný úrad
Publikované: redaktor
V zmysle §9, ods. 2 zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, chodník priľahlý k nehnuteľnosti, znečistený snehom alebo poľadovicou, sú povinní bez prieťahov čistiť vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností.