Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Počasie Bobrov - Svieti.com
Partneri
Ste tu: Správy
Zoznam kategórií správ

Stránka 1 z 2  > >>

02.10.2015
Kategória: Oznamy ŠK Olympia
Publikované: redaktor

Výbor futbalového oddielu ŠK OLYMPIA oznamuje

športovej verejnosti, že naše futbalové družstvá odohrajú tento víkend na našom futbalovom štadióne nasledovné futbalové zápasy :

-        žiacke družstvo nastúpi už v sobotu o 10.00 hod na zápas 4. ligy proti FK Nižná

-        mužstvo dospelých nastúpi v nedeľu o 14.30 hod proti vedúcemu mužstvu V. ligy ŠK Turčianska Štiavnička

Príďte povzbudiť našich futbalistov


29.09.2015
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor

SSE - Distribúcia oznamuje, že  dňa  20. októbra 2015 v čase od 09:30 - 14:45 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohe.

 

Príloha: Prerušené odberné miesta

04.09.2015
Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: redaktor

Dobrovoľný hasičský zbor obce Bobrov Vás pozýva na Družobnú súťaž hasičských družstiev v hasičskom športe, ktorá sa uskutoční v našej obci

v nedeľu 6. septembra 2015
v športovom areáli pri základnej škole so začiatkom o 10.00 hod a s predpokladaným ukončením súťaží o 14.00 hod.

Súťaž bude prebiehať vo všetkých kategóriách, v disciplínach štafetový beh a požiarny útok.

 

Príďte povzbudiť našich hasičov, ktorí budú súťažiť s hasičskými družstvami z Lipnice Wielkej, Zubrohlavy, Rabče, Rabčíc, Oravskej Polhory, Sihelného, Klina a Námestova.

 


27.07.2015
Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: redaktor

Oznamujeme občanom tunajšej obce, že podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov   starosta obce

z v o l a l

 

z a s a d a n i e   o b e c n é h o   z a s t u p i t e ľ s t v a ,

ktoré sa uskutoční dňa 30. 7. 2015 (štvrtok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu s týmto programom :


15.07.2015
Kategória: Úradná tabuľa obce
Publikované: redaktor

Na úradnej tabuli obce Bobrov bol zverejnený návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Bobrov č. 2/2015 o určení výšky príspevkov od zákonných zástupcov detí/žiakov za pobyt v materskej škole, školskom klube detí a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienok úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bobrov.

Prezrieť si ho môžete na tomto odkaze.


28.05.2015
Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: redaktor

Na základe spisu z  MV SR sekcie krízového riadenia, č. p. SKR-18-44/2015 upozorňujeme občanov na  zákaz sypania stavebného a iného materiálu do vodných tokov, ukladania drevnej hmoty v tesnej blízkosti vodného toku a zužovania profilu vodných tokov  inými činnosťami.

 06.05.2015
Kategória: Úradná tabuľa obce
Publikované: redaktor

Na Úradnej tabuli obce boli zverejnené Súťažné podkladyna predmet zákazky:

Zmena palivovej základne v objekte ZŠ v obci Bobrov zavedením obnoviteľného zdroja – tepelného čerpadla

Súťažné podklady aj projektová dokumentácia je k dispozícii na stiahnutie.


01.05.2015
Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: redaktor

Starosta obce spolu s s dobrovoľným hasičským zborom vás pozýva na slávnosť odovzdania nového hasičského vozidla, ktoré nášmu hasičskému zboru bezplatne venuje ministerstvo vnútra SR. Toto hasičské vozidlo príde do našej obce osobne odovzdať podpredseda vlády a minister vnútra SR Róbert Kaliňák.

Slávnosť sa uskutoční zajtra, t. j. v sobotu o 16.00 hod. na našom námestí.

Tešíme sa na Vašu účasť.13.04.2015
Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: redaktor

Vo fotogalérii pribudli fotky z prístavby prístrešku na kalvárii. Fotky nám poslal Matúš Galčík, za čo mu ďakujeme.

Fotky si môžete pozrieť na tomto mieste.


19.03.2015
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor

V nedávnom období sa objavilo na verejnosti viacero mylných a zavádzajúcich informácií o zámere začať definitívnu sanáciu haldy trosky z hutníckej výroby v Istebnom. Tento zámer je predložený príslušným orgánom životného prostredia na posúdenie a schválenie. V prílohe nájdete dokument, ktorý vecne, pravdivo a maximálne zrozumiteľne vysvetľuje celý zámer.


03.03.2015
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor

Od Bobrovskej vzbury nás v týchto dňoch delí 65 rokov. Dnes už mnoho priamych svedkov, ktorí    bránili vieru, pravdu a slobodu, nežije.
Nezabúdajme na ich odvahu s nádejou, že taká doba sa už nikdy nevráti.


11.02.2015
Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: redaktor

Aktualizovali sme fotogalériu. Nájdete v nej fotky z rôznych podujatí, rekonštrukcií, aktivít organizovaných obcou ale aj premeny obce, letecké pohľady na obec či historické fotky. Celkovo je v novej fotogalérii viac ako 2600 fotiek. Pri ich prezeraní vám prajeme príjemnú zábavu.

02.02.2015
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor
Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava Vás pozýva na podujatia na Oravskom hrade, vo Florinovom dome a na ďalšie miesta. Termíny všetkých podujatí si môžete pozrieť v tomto Kalendáriu na rok 2015.

02.02.2015
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor

Slovenská lesnícka spoločnosť a.s., oznamuje obhospodarovateľom lesov malých výmer možnosť oboznámiť sa s provizórnou porastovou obrysovou mapou a porovnávacím výkazom starého a nového označenia jednotiek priestorového rozdelenia lesa v návrhu programu starostlivosti o lesy v katastrálnom území Bobrov.

Celý oznam si môžete pozrieť tu: Oznam SLS, a.s.


05.01.2015
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor
Oravské kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne, odborné a programové centrum pre miestnu kultúru a vzdelávanie v regióne vás pozýva na súťaže - folklór, divadlo, umelecké slovo, moderný tanec, vedomostné súťaže, literárne súťaže, výtvarné a ostatné súťaže. Termíny súťaží, uzávierky prihlášok a ďalšie informácie sa dozviete na priloženom letáku.