Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Počasie Bobrov - Svieti.com
Partneri
Ste tu: Správy
Zoznam kategórií správ

Stránka 1 z 2  > >>

29.04.2016
Kategória: Oznamy ŠK Olympia
Publikované: redaktor

Výbor futbalového oddielu ŠK OLYMPIA Bobrov oznamuje športovej verejnosti, že naše futbalové družstvá odohrajú nasledujúci  víkend svoje majstrovské futbalové zápasy nasledovne :

 

Starší žiaci odohrajú futbalový zápas 4. ligy proti TJ Vavrečka na štadióne vo Vavrečke  v nedeľu so začiatkom o 13.00 hod.  Odchod autobusu je o 12.00 hod od nášho štadióna

Dorastenci nastúpia na futbalový zápas 5.ligy proti TJ Novoť  na štadióne v Novoti už v sobotu o 16.30 hod.

 

Dospelí odohrajú futbalový zápas 5. ligy v nedeľu o 16.30 hod. proti TJ Baník Dúbrava na štadióne  Dúbrave. Odchod autobusu je o 14.00 hod. od nášho štadióna

 

Príďte povzbudiť našich futbalistov.


29.04.2016
Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: redaktor

Obec Bobrov a dobrovoľný hasičský zbor obce Bobrov Vás pozýva na tradičné stavanie mája, ktoré sa uskutoční v našej obci

v piatok 29. apríla 2016
na Námestí sv. Jakuba so začiatkom o 16:00 hod.

Po postavení mája sa v kultúrnom dome uskutoční Majáles, ktorý taktiež organizujú dobrovoľný hasiči z Bobrova. Vstupné na majáles je 0,- EUR.

Príďte povzbudiť našich hasičov aj ostatných chlapov.


19.04.2016
Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: redaktor

Oznamujeme občanom tunajšej obce, že podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov starosta obce

z v o l a l

 

z a s a d a n i e   o b e c n é h o   z a s t u p i t e ľ s t v a ,

ktoré sa uskutoční dňa 22.4. 2016 (piatok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu s týmto programom :


06.04.2016
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor

Inštitút informatiky a štatistiky hľadá externých spolupracovníkov - anketárov na prácu: vyhľadávanie turistov a vypĺňanie dotazníkov podľa požiadaviek daných výskumným projektom.

Záujemcovia o prácu anketára sa viac dozvedia o práci na tomto priloženom letáku.


05.04.2016
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru  v Námestove

V Y H L A S U J E

ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

v územnom obvode okresu Námestovo

dňom  05. apríla 2016  od 07,oo hod   do odvolania03.03.2016
Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: redaktor

Výsledky hlasovania vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa konali 5. 3. 2016 v obci Bobrov:

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 1287
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 896
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24: 895
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny: 1
Počet platných odovzdaných hlasov spolu: 881

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu:29.02.2016
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor

SSE - Distribúcia oznamuje, že  dňa  16. marca 2016 v čase od 07:30 - 17:30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohe.

 

Príloha: Prerušené odberné miesta

23.02.2016
Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: redaktor

Vážení občania, rodičia a deti !

Na základe informácie z obce Rabča, kde boli neznámou osobou oslovené tri mladé dievčatá s ponukou odvozu domov, by sme vás chceli upozorniť, aby ste boli opatrní pri oslovení nejakej cudzej osoby, ktorá Vám ponúkne odvoz domov. V prípade, že vás takáto osoba osloví, za žiadnych okolností do motorového vozidla nenastupujte. Zvlášť si zapamätajte typ, farbu a značku vozidla a túto skutočnosť nahláste na políciu na č. 158 alebo priamo na miestny Obecný úrad.


12.02.2016
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor

Spolok bývalých urbarialistov obce Bobrov – pozemkové spoločenstvo V súlade so schválenými stanovami, výbor ako štatutárny orgán Spoločenstva

z v o l á v a

valné zhromaždenie členov

Dátum konania : 19. marca 2016 t.j. sobota

Miesto konania : Kultúrny dom v Bobrove

Prezentácia : od 10.00 hod. - do 10.30 hod.

Zahájenie : 10.30 hod.


10.02.2016
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor

Oznámenie Poľovníckeho spolku Bobrov o náhradách za užívanie revíru pre drobných vlastníkov pôdy.

 

Oznámenie na stiahnutie.


13.01.2016
Kategória: Oznamy obecného úradu
Publikované: redaktor

Vo fotogalérii pribudli fotky z Uvítania detí, Mikulášskych trhov, Jesene života, Návštev jubilantov a z prostredia dobrovoľných hasičov: hasičská súťaž v Bobrove, odovzdávanie IVECA a odovzdávanie protipovodňového vozíka.


09.01.2016
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor

Vianočné sviatky sa skončili a my tu máme ďalší rok 2016. O chvíľu zase začne pracovné tempo a nové povinnosti pre všetkých, či už pre deti, študentov ale aj nás dospelých. A čo novoročné predsavzatia? Dávate si ich aj vy? A čo tak dať si netradičné „odpadové“ predsavzatie na rok 2016.

Čo znamená „odpadové“ predsavzatie? Znamená to, správať sa environmentálnejšie a začať napr. lepšie triediť odpad, biologický odpad z kuchyne a zo záhrady skompostovať vo svojej záhrade, textil, ktorý sa už v domácnosti nepoužíva odovzdať do nádoby na textil, resp. darovať ho, elektroodpad, batérie a akumulátory odovzdať na obci, resp. organizácii, ktorá ho spracuje. Keď odpad nebudeme vyhadzovať po prírode, po obecných potokoch spoločne prispejeme ku krajšiemu, čistejšiemu ale hlavne zdravšiemu prostrediu v ktorom žijeme.


04.01.2016
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor


02.12.2015
Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor

Pozývame Vás na Mikulášske trhy, ktoré sa uskutočnia 5. decembra 2015 od 14:00 hodiny na námestí pred kostolom.

Mikulášske trhy začnú stretnutím detí so Sv. Mikulášom, ktorý rozdá deťom darčeky. Na Mikulášskych trhoch si budete môcť kúpiť rôzne vianočné ozdoby, háčkované, pletené či štrikované výrobky, keramiku, hračky, syry, vianočné oblátky, trubičky, perníky, štrúdle i moravské koláče. Občerstviť sa budete môcť gulášom z diviny či opekaným divinovým mäsom, opekaným bravčovým mäsom, klobásami či kolenami. Na trhoch nebude chýbať tradičný punč, varené víno či medovina.