Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
BobrovHľadať
 
 

Verejné obstarávanie

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Bobrov
Sídlo: Námestie sv. Jakuba 173/3, 029 42  Bobrov
Štatutárny zástupca: starosta obce  Ing. Anton Grobarčík

IČO: 00314404
DIČ: 2020571608

Obec Bobrov je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinné používať postupy podľa tohto zákona.

Verejné obstarávanie zabezpečuje Obec Bobrov , v súlade so „Smernicou“ upravujúcou jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb.

Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované (v závislosti od finančných limitov):

v Úradnom vestníku Európskej únie (ďalej len "publikačný úrad"), ktorý je dostupný on-line na webovej stránke http://www.simap.europa.eu/,

vo Vestníku verejného obstarávania (ďalej len "úrad"), ktorý je dostupný on-line na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Vestník http://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre-474.html,

v profile verejného obstarávateľa, ktorý je dostupný na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie v sekcii Profily verejných obstarávateľov http://www.uvo.gov.sk/.

na stránke Elektronického kontraktačného systému (EKS) 
 

Kontakty na osoby zodpovedné za jednotlivé metódy a postupy verejného obstarávania sú uvedené v oznámeniach a výzvach.


 

Výzva na predloženie ponuky „Rekonštrukcia kotolne v športovej hale v obci Bobrov na biomasu“

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka