Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
BobrovHľadať
 
 

Rekonštrukcia kotolne na biomasu v MŠ

Rekonštrukcia kotolne na biomasu v MŠ obce Bobrov

OP-KZP.pngeuropsky_fond_regionalneho_rozvoja.png

Základné informácie o projekte:

Názov projektu:                      Rekonštrukcia kotolne na biomasu v MŠ obce
                                                 Bobrov
Kód ITMS2014+:
                     310041P625
Prijímateľ:                               Obec Bobrov, Vyšný koniec 173, 02942
Miesto realizácie projektu:    Stredné Slovensko, Žilinský kraj, Okres Námestovo,
                                                 Bobrov
Poskytovateľ:                         Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Implementačná agentúra:     Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program:               OP Kvalita životného prostredia
Prioritná os:                           4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo
                                                všetkých sektoroch
Špecifický cieľ:                     4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej
                                               energetickej spotrebe SR
Kód výzvy:                            OPKZP-PO4-SC411-2017-36

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 04/2019-8/2019

Dátum účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom: 08.02.2019

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:
Celková výška oprávnených výdavkov:          157 006,42 EUR
Maximálna výška NFP (95 %):                     149 156,10 EUR
Výška spolufinancovania (5 %):                     7 850,32 EUR

 

Stručný popisa cieľ projektu:

Projekt rieši zmenu palivovej základne zdroja tepla v objekte Materskej školy v obci Bobrov z tuhých palív na drevné pelety. Súčasný spôsob vykurovania je z hľadiska súčasných nárokov na tepelnú pohodu prostredia, regulačné možnosti a ekonomickú a hospodárnu prevádzku nevyhovujúci. V rámci zmeny palivovej základne dôjde k demontáži existujúcej technológie kotolne a inštalácii novej technológie kotolne na spaľovanie drevných peliet. Hlavná aktivita projektu je „Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív“. Úspešná realizácia projektu so sebou okrem zlepšenia materiálno-technického stavu budovy prinesie tiež i zlepšenie energetickej efektívnosti a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy.

 

Hlavná aktivita projektu:

Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

OP-KZP.png 

SIEA.png

europsky_fond_regionalneho_rozvoja.png

Europa.png


 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka