Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
BobrovHľadať
 
 

Zasadnutie obecného zastupiteľstvaVytlačiť
 

Oznamujeme občanom tunajšej obce, že podľa ustanovenia § 12 ods. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov   starosta obce

z v o l a l

z a s a d a n i e   o b e c n é h o   z a s t u p i t e ľ s t v a ,

ktoré sa uskutoční dňa 27.9.2019 (piatok) o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu s týmto programom :

 1. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Sťažnosti a žiadosti občanov
 3. Kontrola plnenia uznesení
 4. Informácie starostu obce
 5. Výrok audítora k ročnej účtovnej závierke Obce za rok 2018
 6. Konsolidovaná ročná účtovnú závierka Obce za rok 2018 
 7. Čerpanie rozpočtu Obce k 30.6.2019  
 8. Úprava rozpočtu Obce na rok 2019
 9. Program odpadového hospodárstva obce Bobrov na roky 2016 – 2020
 10. Interpelácie poslancov, rôzne, diskusia
 11. Záver

 

Zasadanie obecného zastupiteľstva je podľa § 12, ods. 4., zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov   v e r e j n é.

Prítomnosť občanov na tomto rokovaní je prípustná.


 
 

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka