Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
BobrovHľadať
 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018Vytlačiť
 

volby.jpgPredseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len "obyvateľ obce"), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Obecné zastupiteľstvo určilo:

V zmysle § 166 ods.3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 94/2018 určilo: Pre voľby poslancov do orgánov samosprávy obce Bobrov na funkčné obdobie 2018-2022 jeden volebný obvod s celkovým počtom poslancov 9.

Určenie  rozsahu výkonu funkcie starostu v obci Bobrov na volebné obdobie 2018-2022. Obecné zastupiteľstvo obce Bobrov v zmysle § 11 ods. 4 písm. i) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018 – 2022 určilo rozsah výkonu funkcie starostu obce takto: plný úväzok

Informácie k voľbám nájdete na stránke MV SR: https://www.minv.sk/?volby-oso2018


 
 

dnes je: 22.10.2018

meniny má: Sergej

webygroup
ÚvodÚvodná stránka