Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
BobrovHľadať
 
 

Oznámenie o konaní valného zhromaždeniaVytlačiť
 

urbar.jpgSpolok bývalých urbarialistov obce Bobrov – pozemkové spoločenstvo v súlade so schválenými stanovami, výbor ako štatutárny orgán Spoločenstva
z v o l á v a
valné zhromaždenie členov

     Dátum konania   : 23 . marca 2019  t.j. sobota
     Miesto konania   : Kultúrny dom v Bobrove
     Prezentácia        : od 9.30 hod. - do  10.30 hod.
     Zahájenie           : 10.30 hod.
    
Program valného zhromaždenia

 1. Zahájenie a kontrola uznášania sa.
 2. Schválenie overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie a volebnej komisie.
 4. Výročná správa  za rok 2018.
 5. Správa o hospodárení za rok 2018 a riadna ročná účtovná závierka za rok 2018. 
 6. Správa dozornej rady.
 7. Schválenie dodatku č. 1 zmluvy a stanov Spoločenstva. /zosúladenie so zák. 110/2018 zo 14. marca 2018 , ktorým sa doplnil zák.č. 97/2013 Z.z. O pozemkových spoločenstvách./  
 8. Plán činnosti na rok 2019.
 9. Voľby do orgánov spoločenstva.
 10. Diskusia.
 11. Návrh na uznesenie.
 12. Záver a občerstvenie.

       

Vážený  podielnik.
V roku 2018 bol schválený zák.č. 110/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zák.č. 97/2013 Z.z. O  pozemkových spoločenstvách., preto musíme upraviť zmluvu o založení a stanový. Aby ste mali dostatočný priestor na preštudovanie tieto dodatky budú zverejnené na internete na stránke: „www.obecbobrov.sk“. Podnety a návrhy zasielajte najneskôr do 18.marca 2019.
Program je náročný, preto Ťa prosíme  o účasť a dochvíľnosť. 
Príď na valnú hromadu skôr, aby si sa mohol za prezentovať a zbytočne sa neodďaľovalo    zahájenie. Ďakujeme za pochopenie.

Upozornenie!!!
Pri prezentácii ste povinný sa preukázať touto pozvánkou a zároveň pri hlasovaní je potrebná nakoľko je na nej vyznačený počet hlasov, ktoré máte na základe vlastneného podielu. Ak sa na valnom zhromaždení necháte zastupovať, plná moc musí byť úradne overená. Ak  na zasadnutí zhromaždenia nebude dostatočná účasť na to, aby sa dosiahlo rozhodnutie podľa § 15 odst. 2, považuje sa toto zasadnutie za prvú čiastkovú schôdzu.
      
                        
Výbor Spoločenstva v zastúpení predsedu.
Ing. Viera Zacharová Namislovská

Kontakt :                                                                          
            č.t. 043/5587313, 0905654935


 
 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka