Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Bobrov
ObecBobrov
rozšírené vyhľadávanie

Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Bobrov

Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Bobrov

Obec Bobrov na základe svojej Žiadosti o NFP, podpísala s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: OPKZP-PO1-SC111-2016-10/05.

Prijímateľ:
Názov: Obec Bobrov 
Sídlo: Vyšný koniec 173, 029 42  Bobrov
IČO: 00 314 404
Kód projektu: 310011A950

Názov projektu: Separovaný zber komunálneho odpadu v obci Bobrov

Celkové finančné náklady: 375 133,31 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku: 356 376,64 EUR

Cieľom projektu je zefektívnenie a rozšírenie existujúceho systému separovaného zberu komunálnych odpadov v obci Bobrov so zameraním na separáciu jednotlivých druhov odpadu, zvýšenie podielu separovaného odpadu a zníženie objemu zmesového odpadu ukladaného na skládku odpadu.

Miesto realizácie projektu: Obec Bobrov

Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2016-10

Operačný program: Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom:Kohézny fond

Prioritná os:1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

www.op-kzp.sk

Dátum vloženia: 18. 5. 2018 10:21
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 9. 2023 10:24
Autor: admin prevod

Obec

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu

Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy

Vývoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4
5 6 7
8 9 10 11
12
13 14
15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25
26
27 28
29
30 1 2 3
4 5

Kultúrne pamiatky v obci

Kultúrna mapa

YouTube

Sledujte nás na YouTubeSledujte nás na YouTube

Natur-pack

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ESMAO

ESMAO

Portál elektronických služieb

Organizácie a spolky