Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Bobrov
ObecBobrov
rozšírené vyhľadávanie

Rekonštrukcia kotolne v športovej hale v obci Bobrov na biomasu

Rekonštrukcia kotolne v športovej hale v obci Bobrov na biomasu

Základné informácie o projekte:
Názov projektu: Rekonštrukcia kotolne v športovej hale v obci Bobrov na biomasu

Kód ITMS2014+:      310041U163
Prijímateľ:                Obec Bobrov, Námestie sv. Jakuba 173/3, 029 42 Bobrov
Miesto realizácie projektu: Stredné Slovensko, Žilinský kraj, Okres Námestovo, Bobrov
Poskytovateľ:          Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Implementačná agentúra: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program: OP Kvalita životného prostredia
Prioritná os:              4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ:         4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR
Kód výzvy:                 OPKZP-PO4-SC411-2017-36

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu:
Hlavné aktivity projektu: 02/2020 – 9/2020
Podporné aktivity projektu: 04/2020-9/2020

Dátum účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom: 23.10.2019

Výška poskytnutého príspevku zo Zmluvy o poskytnutí NFP:
Celková výška oprávnených výdavkov:          128 681,40 EUR
Maximálna výška NFP (95 %):                      122 247,33 EUR
Výška spolufinancovania (5 %):                          6 434,07 EUR

 

Stručný popisa cieľ projektu:

Obec Bobrov sa nachádza okrese Námestovo v Žilinskom kraji. V súčasnosti žije v obci 1 821 obyvateľov. Projekt rieši zmenu palivovej základne zdroja tepla v objekte športovej hale v obci Bobrov z tuhých palív na drevné pelety. Rekonštrukcia kotolne pre spaľovanie drevných peliet spadá do rámca opatrení zaoberajúcich sa ochranou a tvorbou životného prostredia v danom regióne. Spôsob vykurovania bol z hľadiska súčasných nárokov na tepelnú pohodu prostredia, regulačné možnosti a ekonomickú a hospodárnu prevádzku nevyhovujúci. V rámci zmeny palivovej základne došlo demontážou existujúcej technológie kotolne a inštalácii novej technológie kotolne na spaľovanie drevných peliet. Hlavná aktivita projektu je „Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív“. Úspešná realizácia projektu so sebou okrem zlepšenia materiálno-technického stavu budovy priniesla tiež i zlepšenie energetickej efektívnosti a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy.

Hlavná aktivita projektu:

Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Dátum vloženia: 26. 4. 2022 10:44
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 9. 2023 10:47
Autor: admin prevod

Obec

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu

Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy

Vývoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4
5 6 7
8 9 10 11
12
13 14
15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25
26
27 28
29
30 1 2 3
4 5

Kultúrne pamiatky v obci

Kultúrna mapa

YouTube

Sledujte nás na YouTubeSledujte nás na YouTube

Natur-pack

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ESMAO

ESMAO

Portál elektronických služieb

Organizácie a spolky