Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Bobrov
ObecBobrov
rozšírené vyhľadávanie

Rekonštrukcia kotolne na biomasu v MŠ obce Bobrov

Rekonštrukcia kotolne na biomasu v MŠ obce Bobrov

Základné informácie o projekte:
Názov projektu: Rekonštrukcia kotolne na biomasu v MŠ obce
Bobrov

Kód ITMS2014+:                     310041P625
Prijímateľ:                               Obec Bobrov, Námestie sv. Jakuba 173/3, 029 42
Miesto realizácie projektu:    Stredné Slovensko, Žilinský kraj, Okres Námestovo,
                                                 Bobrov
Poskytovateľ:                         Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Implementačná agentúra:     Slovenská inovačná a energetická agentúra
Operačný program:               OP Kvalita životného prostredia
Prioritná os:                           4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo
                                                všetkých sektoroch
Špecifický cieľ:                     4.1.1 Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej
                                               energetickej spotrebe SR
Kód výzvy:                            OPKZP-PO4-SC411-2017-36

Informácia o dátume začatia a ukončenia realizácie projektu: 05/2019-12/2019

Dátum účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP s Poskytovateľom: 08.02.2019

Výška poskytnutého príspevku z fondov EÚ : 123.361,71 EUR
Výška poskytnutého príspevku zo štátneho rozpočtu : 14.513,14 EUR
Celková výška poskytnutého príspevku : 137.874,85 EUR
Spolufinancovanie obce : 7.256,57 EUR
Celková výška oprávnených výdavkov : 145.131,42 EUR

Stručný popis cieľa projektu:

Predmetný projekt riešil zmenu palivovej základne zdroja tepla v objekte Materskej školy v obci Bobrov z tuhých palív na drevné pelety. Pôvodný spôsob vykurovania bol z hľadiska súčasných nárokov na tepelnú pohodu prostredia, regulačné možnosti a ekonomickú a hospodárnu prevádzku nevyhovujúci. V rámci zmeny palivovej základne došlo k demontáži existujúcej technológie kotolne a k inštalácii novej technológie kotolne na spaľovanie drevných peliet. Hlavnou aktivitou projektu bola „Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív“. Úspešná realizácia projektu so sebou okrem zlepšenia materiálno-technického stavu budovy priniesla tiež i zlepšenie energetickej efektívnosti a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy.

Hlavná aktivita projektu:

Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení s maximálnym tepelným príkonom 20 MW na báze fosílnych palív.

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

https://commission.europa.eu/index_sk

Dátum vloženia: 2. 6. 2021 10:33
Dátum poslednej aktualizácie: 21. 9. 2023 10:39
Autor: admin prevod

Obec

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Voľby do Európskeho parlamentu

Pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy

Vývoz odpadu

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4
5 6 7
8 9 10 11
12
13 14
15 16
17 18 19 20 21
22 23 24 25
26
27 28
29
30 1 2 3
4 5

Kultúrne pamiatky v obci

Kultúrna mapa

YouTube

Sledujte nás na YouTubeSledujte nás na YouTube

Natur-pack

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

ESMAO

ESMAO

Portál elektronických služieb

Organizácie a spolky