Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Elektronické služby

Počasie Bobrov - Svieti.com

Separovaný zber komunálneho odpaduSeparovaný zber komunálneho odpadu
Partneri
Ste tu: Obecný úrad » Zoznam daňových dlžníkov

Zoznam daňových dlžníkov

Zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 euru právnickej osoby 1 600 eur.

Zoznam je uvedený v zmysle § 52 zákona národnej rady SR číslo 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Dlžník Obec Daňové
nedoplatky
spolu
Daň
z nehnuteľností
Poplatok
za odpad
Daň
za psa
MONVEX, s. r. o. Námestovo 2454,66 € 2454,66 €
Pajta Marián Bobrov 353,49 € 117,24 € 223,25 € 13 €
Špigelová Anna Bobrov 317,77 € 70,52 € 223,25 € 24 €
Kovalčík Roman Bobrov 280,00 € 90,75 € 171,25 € 18 €
Dudová Margita Bobrov 315,25 € 291,25 € 24 €
Sobeková Mária Bobrov 295,64 € 69,64 € 226,00 €
Žmuráň Miroslav Bobrov 340,85 € 36,60 € 304,25 €
Pindiak Ľuboš Bobrov 222,26 € 100,76 € 121,50 €