Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Elektronické služby

Počasie Bobrov - Svieti.com

Separovaný zber komunálneho odpaduSeparovaný zber komunálneho odpadu
Partneri
Ste tu: Výrub drevín

Žiadosť o výrub drevín

Výrub dreviny povoľuje na základe písomnej žiadosti Obec Bobrov.

Súhlas orgánu ochrany prírody sa nevyžaduje na nasledovné výruby drevín:

  • stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, a krovitých porastov s výmerou do 10 metrov štvorcových,
  • obnova produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu,
  • stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

Potrebné doklady

Vybavuje

Technicko-prevádzkový pracovník

Kontakt:
Mgr. Andrej Namislovský

tel: 0911 808 522
email: administrativa@obecbobrov.sk

Doba vybavenia:
do 30 dní od podania ohlásenia

Poplatok:
podľa zák.č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch, v znení neskorších zmien a doplnkov

  • fyzické osoby - 10,- EUR
  • právnické osoby - 100,- EUR