Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Elektronické služby

Počasie Bobrov - Svieti.com

Eurofondy Separovaný zber komunálneho odpadu Rozšírenie kapacity materskej školy Bobrov Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke Obecného úradu v Bobrove
Partneri
Ste tu: Samostatne hospodáriaci roľník

Vydanie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka

Začatie poľnohospodárskej činnosti v poľnohospodárskej výrobe podnikateľ ohlási na Obecnom úrade v Bobrove, kde sa mu vystaví osvedčenie o zápise do evidencie.

Poľnohospodárskou výrobou vykonávanou podnikateľom sa rozumie vykonávanie poľnohospodárskej výroby vrátane hospodárenia v lesoch a na vodných plochách.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o registráciu samostatne hospodáriaceho roľníka (tlačivo)
  • Doklad o vlastníctve alebo prenajatí pozemku (list vlastníctva / nájomná zmluva)
  • Doklad o osobitnom povolení, alebo oprávnení, pokiaľ sa k určitému druhu činnosti podľa osobitných predpisov vyžaduje

Vybavuje

Podateľňa

Kontakt:
Mgr. Anna Čajková

tel: 043/552 4399
email: matrika@obecbobrov.sk

Doba vybavenia: 
do 30 dní

Poplatok:

  • Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie 6,50 €.
  • Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50 €.
  • Poplatok sa platí v hotovosti

Zrušenie osvedčenia samostatne hospodáriaceho roľníka

Ukončenie poľnohospodárskej činnosti v poľnohospodárskej výrobe podnikateľ písomne ohlási na Obecnom úrade v Bobrove, kde sa mu vystaví zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie.

Potrebné doklady

  • Žiadosť o zrušenie OSHR

Vybavuje

Podateľňa

Kontakt:
Mgr. Anna Čajková

tel: 043/552 4399
email: matrika@obecbobrov.sk

Doba vybavenia: 
do 30 dní

Poplatok:
bez poplatku