Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Elektronické služby

Počasie Bobrov - Svieti.com

Eurofondy Separovaný zber komunálneho odpadu Rozšírenie kapacity materskej školy Bobrov Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke Obecného úradu v Bobrove
Partneri
Ste tu: Rozšírenie kapacity materskej školy Bobrov

Tento projekt:

Rozšírenie kapacity materskej školy Bobrov

je realizovaný s finančnou podporou Európskej únie.

Prijímateľ: obec Bobrov
Kód projektu: 302020H361
Celkové finančné náklady:                             256.239,92 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku: 243.427,92 EUR

Hlavný cieľ projektu:

  • rozšírenie kapacity Materskej školy v Bobrove

Tento cieľ bude dosiahnutý stavebnými úpravami existujúcej budovy MŠ a prístavbou k jestvujúcemu objektu.

Realizáciou projektu sa dosiahne zvýšenie kapacity MŠ o 22 detí.

Ďalším cieľom projektu je rozšírenie opatrení zameraných na posilnenie inkluzívneho vzdelávania a výchovy detí úplnou debarierizáciou objektu a zlepšením priestorov MŠ pre posilnenie inkluzívnych prvkov výchovy.

 

Odkaz