Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Elektronické služby

Počasie Bobrov - Svieti.com

Eurofondy Separovaný zber komunálneho odpadu Rozšírenie kapacity materskej školy Bobrov Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke Obecného úradu v Bobrove
Partneri
Ste tu: Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke Obecného úradu v Bobrove

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

www.op-kzp.sk

Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke
Obecného úradu v Bobrove

Hlavný cieľ projektu:
Predmetom projektu je komplex opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti objektu obecného úradu v obci Bobrov.
Cieľom realizácie projektu je výrazné zníženie potreby energií na prevádzku objektu.

Dátum začatia realizácie projektu: február 2016

Dátum ukončenia realizácie projektu:november 2017

Druh projektu: dopytovo orientovaný

Celkové finančné náklady: 748 759,18 EUR

Zazmluvnená výška nenávratného finančného príspevku: 711 321,22 EUR


Odkaz