Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Kategória: Oznamy - Dňa: 22.01.2018

SSE - Distribúcia oznamuje, že  v dňoch 5. februára 2018 od 7:00 - 18:30, 6. februára 2018 od 7:00 - 18:30 a 7. februára 2018 od 7:00 - 18:30, 14. februára 2018 od 7:00 - 18:30 a  15. februára 2018 od 7:00 - 18:30 bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality uvedené v prílohe.

 

Príloha: 
Prerušené odberné miesta - 5. 2. 2018
Prerušené odberné miesta - 6. 2. 2018
Prerušené odberné miesta - 7. 2. 2018

Prerušené odberné miesta - 14. 2. 2018
Prerušené odberné miesta - 15. 2. 2018
.