MAS Biela Orava vyhlasuje výberové konanie

Kategória: Oznamy - Dňa: 08.01.2018

Miestna akčná skupina Biela Orava vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu

Odborný administratívny asistent /ekonomický manažér Miestnej akčnej skupiny Biela Orava (Hlavný pracovný pomer)

Počet obsadzovaných pracovných pozícií: 2

Doklady je potrebné doručiť do 19. 01. 2018 poštou, alebo osobne na adresu: Miestna akčná skupina Biela Orava, Beňadovo č. 66, 029 63 p. Mútne . Obálku je potrebné označiť „Výberové konanie Odborný administratívny asistent /ekonomický manažér“. Rozhodujúci je dátum doručenia!

Viac info v prílohe.

 .