Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Elektronické služby

Počasie Bobrov - Svieti.com

Eurofondy Separovaný zber komunálneho odpadu Rozšírenie kapacity materskej školy Bobrov Komplexné zníženie spotreby energie pri prevádzke Obecného úradu v Bobrove
Partneri
Ste tu: Správy

SPRÁVY

Skládka nie nebezpečného odpadu Zubrohlava - južná kazeta

Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor
20.04.2018

Informácia pre verejnosť podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Obec Bobrov oznamuje verejnosti, že dňom 20. 04. 2018 zverejnila Oznámenie o zámere navrhovanej činnosti "Skládka nie nebezpečného odpadu Zubrohlava - južná kazeta". Do oznámenia o zámere navrhovanej činnosti možno nahliadnuť na obecnom úrade každý pracovný deň počas úradných hodín v lehote od 20. 04. 2018 do 14. 05. 2018. Pripomienky je možné zasielať v lehote do 07. 05. 2018 do podateľne OcÚ Bobrov.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je sprístupnené na obecnom úrade alebo na tejto internetovej adrese.

Informácia pre verejnosť

.