Hľadanie
Kontaktné informácie
an image
Obecný úrad
Vyšný koniec 173
029 42 Bobrov
Email: obecbobrov@obecbobrov.sk

Telefón: 043 / 552 43 97,98
Fax:        043 / 552 43 99

Elektronické služby

Počasie Bobrov - Svieti.com
Partneri
Ste tu: Správy

SPRÁVY

Ponuka prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku

Kategória: Oznamy
Publikované: redaktor
07.06.2017

V zmysle § 4 ods. 3 a § 5 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospo-dárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov Obec Bobrov zverejňuje ponuku prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Identifikačné údaje prevádzajúceho:
Meno a priezvisko: Mária Grigľová
Trvalé bydlisko: Bernolákova 978/53, 029 01  Námestovo

 

 

Údaje o ponúkanom poľnohospodárskom pozemku:

P. č.

Katastrálne
územie

Register List
vlastníctva
Číslo
parcely
Druh pôdy Výmera Cena Vlastník
1. Bobrov E 910 2371/3 Orná pôda 7202 m2 0,98 € Mária Grígľová
2. Bobrov E 910 2986/3 TTP 2336 m2 0,98 € Mária Grígľová
3. Bobrov E 910 5218 Orná pôda 2072 m2 0,98 € Mária Grígľová









Termín na predkladanie ponúk:

-          z obce Bobrov a susedných obcí: najneskôr do 22. 06. 2017
-          z územia Slovenskej republiky: nejneskôr do 26. 07. 2017

Adresa na predkladanie ponúk:
Mária Grígľová, rod. Huceľová, Bernolákova 978/53, 029 01  Námestovo